Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2014

stefa

October 18 2014

stefa

October 17 2014

stefa

October 15 2014

stefa

October 14 2014

stefa
2853 e96f
Reposted frommartynkowa martynkowa
4279 ca03

kyousen:

The first snow of the season  (by きこりん@ 北のほたるや)

Reposted frombubula bubula
stefa
3322 646f 500
Reposted frompulperybka pulperybka
stefa
3716 164a
"W tej chwili jest 6.470.818.671 ludzi na świecie. Niektórzy z nich uciekają przestraszeni. Niektórzy wracają do domu. Sześć miliardów ludzi na świecie. Sześć miliardów dusz. A czasami wszystko, czego pragniesz… to jedna."
Reposted fromesperantoo esperantoo

October 13 2014

stefa

October 07 2014

stefa
3250 91bc 500
Reposted frombonjourkitty bonjourkitty viasummerkiss summerkiss
stefa
4333 3f77
Reposted fromgoaskalice goaskalice viatbtf tbtf
8591 3577
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viatbtf tbtf

September 17 2014

stefa
3475 8c58
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viaEdgi Edgi
4481 6074
Reposted fromamatore amatore viaprzewidywalne przewidywalne
stefa

antraxium:

American Horror Story: All seasons.


Reposted frompannakojot pannakojot viaSebeczek Sebeczek
stefa
- Ja się nie puszczam. "Bo się brzydzę i za bardzo się wstydzę. Nawet gdy się schlam, pion swój mam".

Lubię się za to całować.

— Maria Peszek
Reposted fromkyte kyte viapouler pouler
stefa
4890 842d
Reposted fromkatisz katisz viaEdgi Edgi
stefa
1041 8d5f
Reposted frommisza misza viaEdgi Edgi

August 27 2014

stefa
stefa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl